De rol van verpakken binnen de supply chain wordt onderschat

Expertartikelen | 1200 keer bekeken
De rol van verpakken binnen de supply chain wordt onderschat

In servicelogistiek is niet zozeer de prijs, maar vooral het serviceniveau en de total cost of ownership een steeds belangrijker onderdeel van de totale deal. De toegevoegde waarde die een bedrijf biedt, wordt daarmee voor een groot deel bepaald door de efficiëntie van de logistiek, zowel in- als extern. De rol en het afbreukrisico van verpakkingen binnen de supply chain wordt in veel bedrijven zwaar onderschat, zegt Mark Ruiter. Vandaag deel één: optimalisatie van verpakking kan leiden tot forse kostenbesparing in opslag en transport.

Kosten voor opslag zijn in servicelogistiek ongeveer drie keer zo hoog als de kosten voor verpakking, transportkosten tot wel zes keer zo hoog. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat optimalisatie van verpakking tot forse kosteneffecten in opslag en transport kan leiden.

In de consumentenmarkt ligt de verantwoordelijkheid voor verpakking vaak bij de marketeers, in industriële markten bij de engineers. In het beste geval zijn dat packaging engineers. Bij de ontwikkeling van verpakkingen wordt zelden gekeken naar de impact op logistieke factoren. Veel bedrijven realiseren zich niet dat transport verpakkingen vaak minder dan 10 procent van de totale logistieke kosten uitmaken. Opslag ligt op zo’n 25 procent en transport al snel op 60 procent. Een integrale blik kan verrassende inzichten opleveren.

Efficiency 
Een transport verpakking is een doos, een kist, een pallet, enzovoort. Tastbare producten die binnen de meest bedrijven gezien worden als een inkoop-item, een kostenpost. De efficiency van een verpakking laat zich alleen beoordelen door een blik op alle handelingen, processen en informatiestromen rondom die verpakking. Verpakking is daarmee een veel te beperkt begrip. Echte efficiency-slagen worden in de praktijk gemaakt door te kijken naar verpakken, en niet alleen maar naar de verpakking.

Supply Chain Mapping wordt in logistieke ketens ingezet om verspillingen in kaart te brengen, efficiencyverbeteringen door te voeren, betrouwbaarheid te verhogen of snellere doorlooptijden te realiseren. De hele keten wordt in kaart gebracht; hoe lopen de waarde-, informatie- en goederenstromen? In dit proces zijn ook de verpakkingsaspecten structureel in kaart te brengen. Eerste stap is om de verpakkingsspecialist te betrekken bij SCM. Die expertise is uiteraard ook in te huren. In de praktijk worden de extra kosten en inspanningen erg snel terug verdiend.

Logistiek
Kosten voor verpakken en logistiek zijn meestal ondergebracht in verschillende kostensoorten. Daardoor blijft het kosteneffect van verpakken op logistiek buiten beeld en worden kansen gemist. Twee voorbeelden: 1) Besparing op materiaaldikte van verpakking waardoor stroomafwaarts in de keten meer risico op schade ontstaat. Wat de ene schakel bespaart, wordt dan door de andere weer uitgegeven. 2) Door het toevoegen van één nieuwe standaardverpakking wordt de beladingsgraad met 5 procent verbeterd. Naast een enorme besparing in opslag en transport is minder vulmateriaal nodig. Los van het directe effect op kosten wordt het milieu minder belast.

Met als trigger de DOA problematiek (Defect-On-Arrival) in de spare parts operatie heeft Philips Healthcare het verpakkingsproces ‘stroomopwaarts’ in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Met de software tool PackAssist® van FPC heeft Philips continu grip op de totale operatie van verpakken. Resultaat is een forse vermindering van het aantal standaard verpakkingen, een enorme besparing op transportkosten en een aanzienlijke reductie van het aantal DOA’s.

Nu wereldwijd alle spelers, inclusief ketenpartners, aangesloten worden op het web based systeem is het eenduidig instrueren van alle betrokkenen, van managers tot individuele inpakker, snel geregeld. Op basis van een continue stroom van feed back uit het veld worden nieuwe optimalisatie kansen geïdentificeerd en ingevuld. 

Blijf altijd op de hoogte
Meld uzelf nu aan voor de VerpakkingsProfs nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.


Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren