"Laat alle ontwikkelingen samenkomen"

Columns | 1104 keer bekeken
"Laat alle ontwikkelingen samenkomen"

Uit een onderzoek naar nieuwe producten in de supermarkt bleek dat 7 van de 10 introducties binnen een jaar weer verdwenen waren en dat na vijf jaar er nog maar één over was. Introducties was breed gedefinieerd. Ook de wijziging van het drukwerk viel eronder. Beagle en Universiteit Groningen onderzochten in hoeverre mensen nieuwe introducties kenden en daaruit bleek dat vooral producten genoemd werden die al jaren op de markt waren.

Oftewel, het lijkt lastig nieuwe producten onder de aandacht te brengen van de consument. Veel inspanningen zijn dus voor niets, van ontwerp tot productie. Als dit als probleem gedefinieerd wordt, dan lijkt het voor de hand te liggen om de oplossing te zoeken in beter begrijpen wat de consument wil, bijvoorbeeld door marktonderzoek. Maar werken met focusgroepen en panels geeft niet altijd het gewenste inzicht. De consument handelt in de praktijk regelmatig anders dan hij/zij zegt. Dit is de reden dat andere technieken intrede gedaan hebben zoals ‘immersion’. Een consument wordt dagen achter elkaar gevolgd om te zien hoe hij/zij echt handelt. Een laagdrempelige methode is vragen of de consument foto’s kan sturen, bijvoorbeeld van zijn geopende koelkast of voorraadkast. Uiteraard zonder dat er gemanipuleerd is. Veel mensen vinden dit overigens te ver gaan en weigeren hieraan mee te werken.

Bij de introductie van nieuwe producten wordt bij de meeste bedrijven een stage-gate proces doorlopen. Veel schakels bemoeien zich met het product en met het ontwerp van de verpakking. Eerst moet er een concept komen, daarna een voorlopig marktonderzoek, een definitief concept, een business case etc. Dit lijkt niet altijd de beste weg te zijn omdat het eindresultaat weer helemaal terug door de keten moet en dan kan het zijn dat het uiteindelijk toch lastiger te maken of af te vullen is dan gedacht. Populair gezegd: iedereen moet er een plasje over doen.

Front-end innovation is een manier om vanuit iedere schakel uit de keten, van ontwerper tot werkvloer, te komen met nieuwe voorstellen die gepresenteerd kunnen worden aan innovatieteams. Bij 3M wordt de benadering gehanteerd dat als iets verkoopbaar is aan een collega, dit ook kan gelden voor de markt. En wat zou er mooier zijn dan het kunnen presenteren van een innovatief idee aan de markt als collega’s er enthousiast over zijn. Gelukkig kan dit steeds beter. Kleinschalig produceren wordt steeds gemakkelijker en de kosten dalen snel. Digitale printers kunnen bijvoorbeeld op steeds meer materialen drukken, papier/karton, folies, metaalplaat en de markt breidt zich gestaag uit.

De ontwikkelingen geven veel meer mogelijkheden dan velen beseffen. Maar belangrijker is misschien wel dat veel organisaties niet de juiste structuur hebben om hiermee om te gaan. Ieder idee moet steeds weer door dezelfde stage-gate en leidt daarom steeds weer tot hetzelfde soort oplossingen. ‘Break-through’ design of ‘disruptive’ design projecten worden vaak aangemoedigd maar in een bestaande organisatie werkt dit om de genoemde reden niet. Hierdoor kunnen start-ups met nieuwe producten op de markt komen, niet gehinderd door een stage-gate model. Regelmatig hoor ik dat grote bedrijven hetzelfde idee hadden als de start-up, maar het niet voor elkaar kregen dit te realiseren.

Ik heb wel eens het idee dat de grootste behoefte die we hebben niet die aan creativiteit is; er zijn ontzettend veel ideeën, maar we hebben behoefte aan mensen en afdelingen die de ruimte krijgen om te ondernemen. Die het stage-gate model mogen laten voor wat het is en gewoon ouderwets mogen aan de slag mogen. Het realiseren van het verpakte product (of de innovatieve verpakking, of techniek, of machine etc.) en kijken hoe ze dit kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen krijgen, met steun van het bedrijf waarvoor ze werken.

Er wordt aandacht besteed aan de nieuwe generatie, de millennials, leeftijd zo tussen 20 en 37 en opgegroeid met internet. Verschillende onderzoeken geven aan dat deze generatie participatie toont bij de aanschaf van producten. Bij mijn eigen generatie gaat het om het functionele en emotionele voordeel van het product, maar voor deze generatie is dat niet genoeg. Ze staan continu in contact met generatiegenoten via sociale media en willen/moeten kunnen uitleggen waarom een bepaald product aangeschaft is. Voor buitenstaanders blijkt het lastig om binnen te dringen in deze bubbels.

Het is duidelijk dat er veel gaat veranderen maar in welke richting is lastig te bepalen. De oplossing is niet zo moeilijk. Laat alle ontwikkelingen samenkomen. Geeft de jeugd meer ruimte, laat ze als een start-up werken en maak gebruik van kleinschalige productiemethoden zodat er met geringe investeringen een goed beeld verkregen wordt van de haalbaarheid van het ontwerp. De toekomst is aan de jeugd en hen moeten we coachen om deze te realiseren. En ondernemen betekent af en toe fouten maken en daarvan leren.

Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren