Transparantie van groot belang

Columns | 849 keer bekeken
Transparantie van groot belang

De markten veranderen en dat geldt ook voor de verpakkingsmarkt. Zo is er inmiddels een snelgroeiende interesse in biobased en circulaire verpakkingen. Maar men wordt ook steeds kritischer, en dus óók ten opzichte van de verpakkingsmaterialen.

Brand owners en consumenten willen steeds vaker willen weten welke materialen, additieven, chemicaliën, barrières etc. gebruikt zijn in de verpakkingen. Maar ook willen ze weten waar de materialen vandaan komen, hoe ze tot stand zijn gekomen en vooral ook of ze geen schade toebrengen aan gezondheid of milieu. Brand owners willen verder ook graag weten hoe het zit met de CO2-footprint van de verpakkingen.

Deze vragen gelden overigens meestal niet voor de op olie-gebaseerde verpakkingen maar juist voor de verpakkingen die gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen uit onuitputbare bronnen: de biobased verpakkingen.

Steeds meer biobased verpakkingen worden gemaakt vanuit reststromen of afvalmaterialen. Materialen die niet geschikt zijn voor consumptie door mens of dier. Het gebruik en de kosten van deze stromen zullen in de toekomst naar verwachting stabieler zijn dan de olieprijs, net als het inzetten van andere vormen van hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast wordt er in deze toekomstgerichte industrie ook al steeds meer ingezet op gebruik van wind- en zonne-energie. Deze factoren dragen ook bij aan een snel kleiner wordende footprint en op het termijn goedkoper worden van materialen zoals biobased plastics.

Voor bioplastics producenten is het lastig om de eindmarkt goed te kunnen bereiken en te informeren. Maar hier liggen nog wel kansen die in de toekomst beter benut kunnen worden. Door gezamenlijk veel beter en eenduidig te communiceren kunnen zowel retailers als consumenten beter geïnformeerd worden. Daarbij hebben producenten maar óók de brand owners die helder en transparant uitleg geven over de kritische vragen vanuit de markt, in de toekomst zeker een streepje voor.

Wat daarnaast vooral van belang is, is dat er per product of verpakking uiterst goed gekeken wordt naar de gehéle keten: van grondstof tot en met end-of-life. Ook hierbij is duidelijkheid, transparantie en helderheid van groot belang. In vergelijking met de oude lineaire op olie-gebaseerde verpakkingsindustrie liggen hier voor de innovatieve biobased & circulaire verpakkingsindustrie nog hele mooie kansen!

Afbeelding: https://medium.com/@suellenmachado/transparency-the-most-powerful-theory-in-marketing-and-communication-dabfee2059ba

Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren