11 x duurzame verpakkingstrends

22.04.2016 | Trends | 1595 keer bekeken
11 x duurzame verpakkingstrends

Duurzaam verpakken is een trend op zich, maar ook binnen deze branche veranderen er constant dingen en tekenen zich langzaam zaken af die steeds meer gebruikt worden. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) zette elf trends op het gebied van duurzaam verpakken op een rij.

Meer gebruik van gerecycled content bij kunststoffen 
Kunststof verpakkingen bevatten steeds vaker gerecycled content. Verpakkingen van papier, hout, glas en metaal bevatten al langer gerecycled content. Bij kunststof neemt dit aandeel toe. Dit gebeurt nu vooral bij PETflessen; in Europa ligt het aandeel van hergebruikt plastic in PET-flessen op gemiddeld 10 procent, in Nederland is dat nu al bijna drie keer zo veel1 . Voor PET-bakjes wordt in de brancheverduurzamingsplannen een doelstelling van gemiddeld 20 procent gerecycled content gesteld. Er wordt onderzocht in hoeverre andere kunststoffen deze trend kunnen volgen, ook in samenhang met voedselveiligheid. Werner & Mertz laat hier op de inspirerende voorbeeldpagina van de KIDV website zien hoe zij recycled materiaal gebruiken in hun verpakkingen. 

Toepassing van mono-materialen 
Bedrijven kijken vaker naar wat er met een verpakking gebeurt nadat die haar functie heeft vervuld. Hierdoor komt de focus te liggen op beter te recyclen verpakkingen, bijvoorbeeld door het toepassen van mono-materialen. Overigens is ook een tegengestelde trend zichtbaar, bijvoorbeeld om een langere houdbaarheid te realiseren door gebruik van intelligente verpakkingen.

Lichter in gewicht 
Bedrijven voeren innovaties door om verpakkingen lichter te maken. Een voorbeeld hiervan is de flacon van Unilever en Alpla met MuCell technologie. Deze trend kan overigens ingaan tegen de trend die onder mono-materialen is genoemd, bijvoorbeeld het gebruik van multilayers. 

Groter aanbod van biobased verpakkingen
De markt is weliswaar nog klein, maar er zijn steeds meer biobased verpakkingen te verkrijgen. Biobased betekend dat een deel (of percentage van het gewicht van) een product of verpakking gebaseerd is op biomassa. Het gaat om een grote diversiteit aan materialen, waarvan een gedeelte recyclebaar en een gedeelte composteerbaar is. Ook is er veel ontwikkeling in materiaal en toepassing. De Grasbox van Solidpack is een voorbeeld van een biobased verpakking. 

Kiezen voor certificering 
Voor de fabricage van verpakkingen worden meer duurzaam gecertificeerde grondstoffen en materialen gebruikt. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van de impact van hun producten op de omgeving en kiezen – ook voor verpakkingen - voor gecertificeerd materiaal. Het FSC keurmerk is hier een voorbeeld van. Voor meer informatie over keurmerken en symbolen kunt u terecht bij de factsheet symbolen. 

Inname en recycling door bedrijven zelf
Hoewel nog niet op grote schaal, is zichtbaar dat bedrijven zelf gebruikte verpakkingen terugnemen om ze vervolgens ook zelf weer te recyclen. Zo weet een bedrijf dat het geretourneerde materiaal van de juiste kwaliteit is voor recycling. Lush neemt bijvoorbeeld haar verpakkingen terug om zelf te recyclen. Een nadeel kan zijn dat de logistiek hiervan juist negatief uitvalt voor duurzaamheid. Dit moet een bedrijf goed onderzoeken. 

Meer aandacht voor duurzaam verpakken
Er is steeds meer aandacht voor duurzaam verpakken, maar bedrijven zijn hierbij ook nog zoekend. Dat komt omdat niet altijd eenduidig is wat de meest duurzame verpakking is in combinatie met het te verpakken product. Dat hangt af van waar het accent wordt gelegd bij de keuzes die worden gemaakt, zoals ook blijkt uit de tegenstellingen tussen de trend voor mono-materialen en lichter in gewicht. Het opstellen van de brancheverduurzamingsplannen waarbij de prestaties van koplopers de uiteindelijke lat worden voor het peloton, stimuleert ook de groeiende aandacht voor duurzaam verpakken. In het instrument ‘10 tips duurzaam verpakkingen’ van het KIDV vindt u tien praktische tips voor het verduurzamen van verpakkingen. 

Meer en betere communicatie over weggooien
Bedrijven informeren consumenten steeds vaker en beter hoe zij verpakkingsmateriaal op de juiste manier kunnen weggooien. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de Weggooiwijzer.

Verzendverpakkingen
Met de groei van e-commerce is de vraag naar verzendverpakkingen meegegroeid. Webwinkels zijn op zoek naar efficiënte en duurzame manieren om producten per post te verzenden. Zo wordt er onder andere gekeken hoe de hoeveelheid loze ruimte in verzendmaterialen gereduceerd kunnen worden. 

Inzet van geconcentreerd product 
Meer geconcentreerd product leidt tot minder verpakking per gebruik. Dit gebeurt al veel bij was- en schoonmaakmiddelen, zoals de wasmiddelen van Unilever. 

Grotere bewustwording van schadelijke stoffen
Bedrijven zoeken duurzame alternatieven voor schadelijke stoffen, zoals inkten die voor bedrukking op verpakkingen worden gebruikt. 

Meer informatie? Kijk op de website van KIDV.

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.


Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren