Proefschrift van plastic: "kunststof is milieuvriendelijker dan papier"

19.01.2015 | Branchenieuws | 3159 keer bekeken

“Wat is milieuvriendelijker: kunststof of papier?” De meesten zullen het antwoord denken te weten, maar volgens promovendus Benny Luijsterburg van de Technische Universiteit Eindhoven is het tegenovergesteld waar. Kunststof is milieuvriendelijker – zolang we maar ons best doen om het te recyclen.

Veel soorten kunststof zijn volledig en eindeloos herbruikbaar, in tegenstelling tot papier. Ook gaat het langer mee, zo beargumenteert de promovendus zijn stelling tegenover nieuwssite Cursos. In zijn proefschrift onderzoekt Luijsterburg hoe afvalkunststof kan worden omgezet tot grondstof voor nieuwe producten. De consument, die per jaar zo’n zestien kilo kunststof verpakkingen weggooit, speelt daarbij een belangrijke rol. De laatste jaren is het afval steeds meer gescheiden, wat een stap in de goede richting is.

Mengen
Maar er zijn andere beren op de weg om het kunststof goed opnieuw te kunnen gebruiken. Verschillende soort kunststof worden door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld in de dop en de flacon van een shampoofles. Deze stoffen weer van elkaar scheiden is een duur proces, maar het is nodig om een sterkere, nieuwe stof te maken. Het broze materiaal dat anders ontstaat is niet voor ieder product herbruikbaar.

Volgens de promovendus kan dit probleem voorkomen worden door beter te mengen. Door de materialen op het juiste moment met elkaar te vermengen door middel van een extruder, een apparaat dat de kunststof in vloeibare vorm in een mal giet, worden de kleinere klontjes beter verdeeld over het product. Hierdoor is het product veel minder broos, bleek uit het onderzoek van Luijsterburg.

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, liet hij dertig van zijn proefschriften op kunststof drukken. Vergeleken met een papieren exemplaar kostte het 17 keer minder water om te produceren. Ook was de uitstoot van broeikasgassen veel minder hoog (1,7 keer) en was het energieverbruik voor productie veel lager (2,7 keer).

 

Foto: Bart van Overbeeke

Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (15)

Reageren
 • c. van Opstal
  26.01.2015 - 15:56 uur | c. van Opstal

  "Alle onderzoeken en daaruit voortkomende informatie die leveranciers, ondernemers en afnemers kunnen beïnvloeden met als doel een betere beslissing te kunnen omtrent een bijdrage aan ons milieu, is een goede stap in de goede richting".

 • Arie Hooimeijer
  23.01.2015 - 15:25 uur | Arie Hooimeijer

  Het mooie van wetenschappelijk onderzoek is dat de uitkomsten daarvan openbaar worden gemaakt. Ik ben blij met mijn chemische achtergrond en het vermelden van de link naar het proefschrift waardoor ik in staat ben om de inhoud van het uitgevoerde onderzoek op waarde te schatten. Naar goed academisch gebruik wil ik de promovendus van harte feliciteren met de inhoud van de opgeleverde wetenschappelijke resultaat. Het is een fundamentele bijdrage aan het ontwikkelingswerk dat de komende jaren door de chemische industrie gedaan zal moeten worden om een recyclingsysteem te ontwikkelen waarin ook kunststoffen kunnen worden hergebruikt zonder het huidige verlies aan kwaliteit.

  Tot zover echter het goede nieuws. Het is voor de promovendus echter wel heel sneu, en dat is voor mij het slechte nieuws, dat de publiciteit rondom de promotie zich richt op datgene wat de promovendus dus juist niet heeft onderzocht. Bij het doorlezen van het proefschrift komt papier als materiaal slechts 2 maal ter sprake.
  De eerste keer op pagina 4 in de "reclametekst" van de leverancier van het plastic en daar staat in ieder geval nog een verwijzing naar een externe bron bij, ook al is dat de website van de leverancier van het plastic.
  De tweede keer, en dat is de enige maal dat papier wordt genoemd in het wetenschappelijke deel van het proefschrift, is op pagina 116 en dat gebeurt in de vorm van een persoonlijke mening zonder enige bronverwijzing. De promovendus laat hier zien dat hij geen enkele kennis van de huidige realiteit van papier recycling heeft en daar ook geen moeite voor heeft gedaan om die wel te krijgen en dat is een gemiste kans.

  Als "kenniswerkers" hebben we verantwoordelijkheden en daarom wil ik de promovendus dan ook graag uitnodigen om zijn kunststoffenkennis aan te komen vullen met basiskennis papierrecycling. Dit geeft ongetwijfeld nieuwe inzichten.
  Voor "Verpakkingsprofs" hoop ik dat in de toekomst de moeite wordt genomen de onderliggende stukken minimaal even door te bladeren of dat "hoor en wederhoor" wordt toegepast. Dit voorkomt dit soort "ronkende koppen" in de toekomst.

  Arie Hooimeijer

 • Marijn Geurts
  23.01.2015 - 14:41 uur | Marijn Geurts

  Heeft iemand überhaupt de moeite genomen om het proefschrift in te kijken? Dit verslag gaat puur over de mogelijkheden van het recyclen van kunststoffen (PP in het bijzonder). Het materiaal papier -of iets van die strekking- wordt om precies te zijn 0 keer genoemd in het volledige verslag...

  Waar komt deze titel vandaan? Is dit het niveau van de journalistiek in Nederland?

 • Redactie Verpakkingsprofs
  23.01.2015 - 12:43 uur | Redactie Verpakkingsprofs

  Beste meneer Van de Krol,

  Via de volgende link is het proefschrift te bekijken. http://alexandria.tue.nl/extra2/783771.pdf We zullen ook een link plaatsen in het artikel zelf.

  Vriendelijke groet,

  Redactie Verpakkingsprofs

 • Rutger van Dijk
  23.01.2015 - 10:37 uur | Rutger van Dijk

  Deze wetenschapper-in-de-dop gaat volledig voorbij aan het feit dat 1) papier en karton zich decennialang hebben bewezen als materialen die op grote schaal worden ingezameld, waar dat met plastic maar niet wil lukken, 2) de papiersector zorgt voor toename van de grondstof (bomenplant) en dus bosoppervlak, terwijl plastic het schaarser en schaarser wordende aardolie als grondstof heeft. Tel 3) daarbij op de desastreuze gevolgen van plastic zwerfafval en de stelling dat plastic duurzamer is dan papier kan - na er nog even hard om te hebben gelachen - regelrecht de prullenbak in.

  Bovendien:
  De papierindustrie krijgt vaak te horen dat zij veel water verbruikt. Dat is onjuist. Zij gebruikt water in het productieproces. Dit water wordt meerdere malen gebruikt voor het maken van papier. Vervolgens wordt het gezuiverd en gaat het schoner de natuur in dan het was toen het in het productieproces werd gebracht.

 • Bart van de Krol
  23.01.2015 - 10:04 uur | Bart van de Krol

  Is het mogelijk een copy van het proefschrift te ontvangen.
  Als producent van flexibele kunststofverpakkingen is deze informatie erg interessant.
  Bij voorbaat dank voor jullie reactie.

 • Erik Timmermans
  22.01.2015 - 17:52 uur | Erik Timmermans

  Plastic is duurzamer als....Benny Luijsterburg gaat voorbij aan een aantal zaken waardoor zijn 'als' nog wat uitbreiding behoeft en daarmee een andere conclusie oplevert. Papier is een hernieuwbaar en recyclebaar natuurproduct. De primaire bron van papier is hout. Deze grondstof neemt CO2 op en draagt bij aan de neutralisering van het broeikaseffect. Wordt gekozen voor duurzaam geproduceerd papier uit verantwoord beheerd bos, dan is print een zeer duurzaam communicatiemiddel. Duurzamer dan plastic. Dat wordt grotendeels gemaakt van stoffen die opraken. Het Europese bosoppervlak is de afgelopen 60 jaar daarentegen met maar liefst 30 procent gegroeid(*). Mede door de papierindustrie en haar productiebossen. De internationale papierindustrie is daarnaast een koploper in de biobased economy, een in de nabije toekomst noodzakelijke circulaire economie, waarin afval niet bestaat. Na gebruik is papier een waardevolle grondstof. De feiten liegen niet. Papier en karton kennen een recycling van 85 procent (**). Ruim 82 procent van het in Nederland gemaakt papier en karton bestaat uit oudpapier (***). Dat zijn cijfers waar plastic slechts van kan dromen. Enkele initiatieven van beperkte omvang ten spijt. Luijsterburg noemt scheiden van plastic afval een goede stap voorwaarts. Dat is waar, maar inzamelen (en vervolgens verbranden) is iets anders dan de feitelijk aantoonbare recycling van papier. Hergebruik versus verbruik zal nog lang de duurzaamheidsbalans papier - plastic kenmerken. De stellige kop dat plastic duurzamer is komt daardoor misleidend over.


  (*) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) , Global Forest Assesment 2010, FAO Forestry Paper 163 (figuur 2.4) en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, grafiek 70.

  (**) PRN monitor 2013, www.prn.nl

  (***) Koninklijke VNP Jaarverslag 2011

 • Joop Poortenga
  22.01.2015 - 14:51 uur | Joop Poortenga

  Zodra plastics in een artikel wordt genoemd prikkelt dit woord kennelijk de lezer/lezeres en leidt dit tot gevoelsmatige reacties. De associatie met rommel en slecht voor het milieu is door jarenlang gedram een bijna-waarheid geworden.
  Ondanks dat plastics een groot imago-probleem heeft, biedt het als grondstof (noem het dan maar kunststof) op allerlei gebied veel meer dan papier of karton.
  Ik zou willen dat visuele milieu-aspecten niet verward worden met de invloed op grond-, water- en luchtkwaliteit van materialen.
  Zolang mensen ongediciplineerd hun afval dumpen,
  zal het lastig blijven een - op het oog - schonere wereld
  te krijgen. Een zogenaamd beter milieu.
  Maar daar gaat het in feite niet om.

 • cas de bruijn
  22.01.2015 - 12:38 uur | cas de bruijn

  ik stel het op prijs dat er iemand is die het aandurft om papier en plastic te vergelijken. nuancering is hier natuurlijk belangrijk: one-liners kunnen dodelijk zijn voor de geloofwaardigheid.
  papier is er in vele varianten en plastic ook, de toepassingen zijn er in nog meer varianten. dus: opletten met generalisatie.

 • Reijer Berendse
  22.01.2015 - 12:08 uur | Reijer Berendse

  Waar de verpakkingsbranche er steeds beter in slaagt, om een realistisch en evenwichtig beeld van de duurzaamheid van verpakkingen op het netvlies te krijgen, gooit zo'n one-liner ons decennia in de tijd terug.

 • Leo Nootenboom sr
  22.01.2015 - 11:06 uur | Leo Nootenboom sr

  Het is nogal een conclusie die de a.s. doctor poneert. Maar heel positief is dat er onderzocht wordt of er mogelijkheden en middelen zijn om beter met zowel onze grondstoffen en ons milieu om te gaan. Publicatie van het proefschrift op deze website misschien een goed idee? Dat is pas grondstof-besparend.

 • Tobias Kuners of Koenders
  22.01.2015 - 11:01 uur | Tobias Kuners of Koenders

  Dit is de link naar het proefschrift! http://alexandria.tue.nl/extra2/783771.pdf - gewoon even googlen...

 • Tobias Kuners of Koenders
  22.01.2015 - 10:53 uur | Tobias Kuners of Koenders

  Het is een prachtige foto en een waardeloos artikel, want niet te controleren. Geen referenties of link naar het bewuste onderzoek. Geen idee welke aannames gemaakt zijn en welke life cycle beoordeeld is. Papier zou niet eindeloos her te gebruiken zijn, en plastic wel. Ik betwijfel dat ten zeerste. Bovendien, met alle plastic laminaten van tegenwoordig is hergebruik ook erg aan voorwaarden gebonden. Wanneer je er alleen maar bermpaaltjes en picknicktafels van kunt maken wordt recyclen misschien toch weer een ander verhaal! Dit is eerder stemmingmakerij dan objectieve journalistieke berichtgeving. Jammer!

 • Guy VanZonhoven
  19.01.2015 - 17:58 uur | Guy VanZonhoven

  Vraag: wie subsidieert dit proefschrift ????
  (Ik plaats hier even de definitie van promovendus maar bespaar u de definitie van wetenschappelijk onderzoek, omdat deze niet relevant is hier... )

  "Naar Nederlandse maatstaven is een promovendus geen student, maar iemand die wetenschappelijke kennis produceert (een afzonderlijke wettelijke taak van universiteiten). Daarom zijn promovendi in Nederland veelal als werknemer in dienst van universiteiten. Ook is het mogelijk dat iemand promoveert op een onderzoek dat hij of zij uitvoert in een industrieel laboratorium, in een perifeer ziekenhuis, of in een wetenschappelijke bibliotheek. Tot voor kort werden zulke "buitenpromovendi" nog wel eens gediscrimineerd door universiteiten, maar wettelijk is de enige eis dat een promovendus een origineel proefschrift van voldoende niveau schrijft en verdedigt. Universiteiten krijgen echter ook subsidie voor geslaagde buitenpromoties en zijn daarom steeds beter gemotiveerd ook deze groep promovendi te koesteren."

  Bron: Wikipedia NL

 • toon eerdekens
  19.01.2015 - 15:29 uur | toon eerdekens

  Foei, foei, foei, deze 'wetenschapper' gaat nog maar eens blindelings aan de realiteit voorbij: Onze rivieren en oceanen zijn nu al gevuld met een dikke, dodelijke plastic soep , maar "àls" we plastic recycleren, ... " Als! àls...
  Onze mosselen en vis zijn nú al besmet door plastic; walvissen, schildpadden en dolfijnen sterven de hongerdood met hun maag vol plastic, maar dit proefschrift gaat volledig voorbij aan de onmogelijkheid om plastic in te zamelen.
  Niet het plastic dat we (kunnen) inzamelen en recycleren bepaalt onze toekomst, maar wél het deel dat ontsnapt aan inzameling.
  Onze bermen en grachten zijn er mee bezaaid, elke beek in Nederland en België is ervan vergeven, maar deze schrandere knaap beweert dat plastic milieuvriendelijker is dan papier?
  Sorry, niet geslaagd jongeman!
  (Maar er staat je wel een mooie toekomst te wachten in de Greenwash-business. Proficiat!)