Mogelijk nieuwe wetgeving schadelijke stoffen uit gerecyclede verpakking

09.12.2015 | Branchenieuws | 595 keer bekeken

Minister Schippers wil duidelijke afspraken maken om op Europees of nationaal niveau regels vast te stellen over schadelijke stoffen afkomstig van gerecyclede verpakkingen. Aanleiding zijn mede de bevindingen van Foodwatch dat er van verpakkingen afkomstige schadelijke stoffen (minerale oliën afkomstig van drukinkten) aanwezig zijn in levensmiddelen die in Nederland worden verkocht.

De bevindingen van Foodwatch kwamen niet als verrassing voor minister Schippers. Uit een eerdere EFSA-opinie (2012) bleek ook al dat verpakkingen, die gemaakt zijn van hergebruikt papier en karton, minerale oliën kunnen bevatten.

Afgifte drukinkt
Tot nu toe bestaat er nog geen Nederlandse of Europese wetgeving voor minerale oliën in levensmiddelen. Reden hiervoor is dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de aard en schadelijkheid van de samenstellende componenten van minerale oliën. Ook ontbreken exacte gegevens over de aanwezigheid van minerale oliën in verpakkingen en de afgifte ervan aan voedingsmiddelen.

Aanbevelingen
De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) heeft al sinds 2012 aanbevelingen voor het voorkomen van verontreiniging van levensmiddelen met minerale oliën. Hierin staat aangegeven dat het gebruik van kringlooppapier en -karton en het gebruik van bepaalde drukinkten belangrijke bronnen van verontreiniging kunnen zijn. Er zijn echter in andere fasen van de levensmiddelenproductie ook andere bronnen aan te wijzen.

Aanvullende actie
De minister zal het gesprek met de industrie verder aangaan om te bespreken welke initiatieven er genomen zijn en welke aanvullende acties mogelijk zijn. Tevens wordt op dit moment, in overleg met het RIVM, onderzocht of een norm voor de afgifte van minerale olie door papier en karton aan voedingsmiddelen de juiste maatregel is om risico’s voor de volksgezondheid te beheersen.

De Europese Commissie wil het onderwerp meenemen in de discussie over de inventarisatie die op dit moment wordt uitgevoerd van voedselcontactmaterialen waarvoor Europese wetgeving al dan niet gewenst is. De conclusies uit deze inventarisatie zullen vervolgens in de Gezondheidsraad in Brussel worden besproken. 

Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren