Retourpremie Tweede Kamer positief ontvangen door afvalbranche

28.09.2015 | Branchenieuws | 637 keer bekeken

Afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel is tevreden met de retourpremie die in de Tweede Kamer wordt besproken. Met de retourpremie, bestemd voor scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties, wil het kabinet het inleveren van blikjes en kunststof flesjes gaan belonen.

Van Gansewinkel heeft uit eerdere ervaringen in de afgelopen periode met het Afval Loont concept geleerd dat het beloningssysteem goed werkt. Het geven van een (kleine) vergoeding stimuleert afvalscheiding, gaat zwerfafval tegen en draagt tevens zorg voor een beter te recycleren reststroom. 

De verpakkingsindustrie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken op dit moment het voorstel uit tot een concreet plan. Vanaf januari 2016 gaat een pilot van start in circa veertig gemeenten. Van Gansewinkel levert aanpassingen om het plan te optimaliseren.

Verbreden van de doelgroep
Van Gansewinkel stelt voor de retourpremie uit te breiden naar een bredere doelgroep om zo meer partijen aan te spreken en meer grondstoffen te redden uit het restafval. In principe moet iedere consument bereikt kunnen worden en moet (na de proefperiode) iedereen met een goed en passend idee ook aanspraak kunnen maken op deze retourpremie.

Retourpremie ook toepassen op andere materialen.
Van Gansewinkel vraagt om te onderzoeken hoe dit instrument breder ingezet kan worden om meer materiaalstromen te redden uit het restafval. Op het moment dat de consument met flesjes naar een inzamelpunt gaat, is het logisch dat te combineren met andere waardevolle reststromen. Dit betreft bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten, papier, frituurvet of textiel.

Markt betrekken
Van Gansewinkel erop aan in de uitrol van het concept de marktpartijen te betrekken. De markt kan zo worden uitgedaagd om met innovatieve concepten te komen zodat efficiënte inzamel- en recyclingsystemen ontstaan die de consumenten een zo'n klantvriendelijk mogelijke oplossing bieden. Op dit moment is de regeling voorbehouden aan Gemeenten, alleen zij kunnen aanspraak maken op vergoedingen uit het Afvalfonds net zoals bij de inzameling van kunststof verpakkingen via het Plastic Heroes systeem.

Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren