'Voorlopig geen Nederlandse wetgeving tegen voedselverspilling'

27.01.2016 | Branchenieuws | 893 keer bekeken
'Voorlopig geen Nederlandse wetgeving tegen voedselverspilling'

Ondanks dat het Franse Parlement een wet heeft aangenomen om voedselverspilling tegen te gaan, hoeven we daar in Nederland voorlopig nog niet op te rekenen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken is geen voorstander van het invoeren van deze wetgeving, die zich richt op één schakel of enkele bedrijven uit de voedselketen.

De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van voedselverspilling is een verantwoordelijkheid van de voedselketen als geheel en daar moet in gezamenlijkheid aan gewerkt worden, aldus Van Dam in reactie op de invoering van wetgeving in Frankrijk.

Frankrijk
De nadruk van het Franse wetsvoorstel ligt op het verminderen van verspilling bij supermarkten. Supermarkten kunnen een boete krijgen indien zij opzettelijk voedseloverschotten ongeschikt maken voor consumptie. Daarnaast worden supermarkten met een vloeroppervlakte groter dan 400 m2, verplicht om, binnen een jaar na publicatie van de wet, contractuele overeenkomsten te sluiten met charitatieve instellingen met betrekking tot het doneren van voedseloverschotten, die nog geschikt zijn voor humane consumptie. 

Verder bepaalt de wet dat in het schoolcurriculum voedselverspilling aandacht moet krijgen en wordt in de 'Code du commerce' een zin toegevoegd, die duidelijk maakt dat het tegengaan van voedselverspilling vanuit sociaal en milieutechnisch oogpunt de verantwoordelijkheid is van bedrijven. De 'Code du commerce' richt zich met name op bedrijven op basis van hun grootte.

Keten
Van Dam is geen voorstander van het invoeren van wetgeving ter voorkoming van voedselverspilling die zich richt op één schakel of enkele bedrijven uit de voedselketen. De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van voedselverspilling is een verantwoordelijkheid van de voedselketen als geheel en daar moet in gezamenlijkheid aan gewerkt worden.

Daar komt bij dat dergelijke wetgeving behoorlijke uitvoerings- en handhavingskosten met zich meebrengt. "Ik vind dat we dan ook terughoudend moeten zijn met het invoeren van dit soort wetten", aldus Van Dam. Wat betreft de educatie component in het Franse wetsvoorstel merkt de staatssecretaris op dat het kabinet in de reactie op het WRR-rapport 'Naar één voedselbeleid' heeft aangegeven via het Groen Onderwijs de kennis over duurzame en gezonde voedselproductie en –consumptie te willen versterken. Daar wordt momenteel uitvoering aan gegeven.

Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren