Wat is het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen?

03.06.2014 | Branchenieuws | 2593 keer bekeken

Op 12 mei heeft staatssecretaris Wilma Mansveld het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen, ook wel de “Verduurzamingsagenda” moet er voor gaan zorgen dat verpakkingen in Nederland zo duurzaam mogelijk worden en dat afgedankte verpakkingen opnieuw grondstof worden. Het Ontwerpbesluit is grotendeels gebaseerd op de Raamovereenkomst uit 2012.

In het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen staan alleen zaken rondom de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingen. Op het gebied van glas, papier, hout, karton en metalen blijft de bestaande regelgeving bestaan, maar op het gebied van de inzameling en vergoeding van kunststof verpakkingen zijn er nieuwe doelen gesteld die de verduurzaming moeten stimuleren en garanderen.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft het ministerie 4 uitgangspunten opgesteld in dit besluit:

  1. Re-duce: het voorkomen van verspilling van materialen en zuiniger gebruik van grondstoffen
  2. Re-use: verhoging van het percentage hergebruik in verpakkingsmaterialen
  3. Re-cycle: terugwinnen van verpakkingsmateriaal
  4. Re-new: inzetten van nieuwe materialen met lagere milieudruk

Een belangrijk punt uit het besluit is de nieuwe regeling betreft drankenkartons.

Op dit moment gooien consumenten hun drankenkartons bij het reguliere restafval, of bij papier en kartonafval. Dit is echter niet de beste oplossing volgens het ministerie. In het nieuwe besluit worden producenten en importeurs verplicht om ervoor te zorgen dat een bepaald percentage van de door hen op de markt gebrachte drankenkartons wordt gerecycled. Dat betekent dat drankenkartons gescheiden moeten worden ingezameld of gerecycled. Dat betekent dat de producenten en importeurs een systeem voor drankenkartons moeten invoeren. Een specifieke, kwantitatieve verplichting op een later moment kan worden genomen.

Maar misschien wel de belangrijkste wijziging is de afschaffing van het statiegeld.. Hoewel de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer berekende dat het goedkoper was om statiegeld af te schaffen, beweerde onderzoeks- en adviesbureau CE dat er juist geen kostenbesparing mee gemoeid was. Mede daardoor is de campagne “Een echte held kiest statiegeld” veelvuldig ondertekend. Mocht het afschaffen van statiegeld per 1 januari 2015 toch doorgaan, zullen supermarkten er voor moeten zorgen dat er een speciale afvalbak komt. Gemeentes krijgen dan de taak om deze flessen in te zamelen. Het moge duidelijk zijn dat dit een radicale verandering binnen de recycling van PET-flessen betekent.

Het besluit ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Het moge duidelijk zijn dat hier voorlopig zeker nog niet het laatste woord over is gesproken.

Aanmelden nieuwsbrief

Alles wat je zoekt, verpakt op één platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, innovaties, trends en ontwikkelingen uit de branche.

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren