PLASTIC SOEP = LINKE SOEP

Toegevoegd op 14.04.2015
PLASTIC SOEP = LINKE SOEP

DaklaPack is Business Angel van de Plastic Soup Foundation. Als producent van plastic nemen wij onze verantwoordelijkheid met het ondersteunen van de Plastic Soup Foundation.

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic in kleine stukjes uit elkaar, wat tot ernstige verontreiniging leidt. De oceanen beslaan 72% van ons aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron.

Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk. Plastic verteert niet langs biologische weg. Door de gradatie en fragmentatie van plastic tot kleine deeltjes verandert ons zeewater in een wereldwijde soep van microplastics, oftewel Plastic Soep. Uit plastic komen toxische stoffen vrij. Allerlei dieren die in of van de zee leven zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan.

De Plastic Soup Foundation wil de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastic een halt toeroepen, door sterk te bevorderen dat in de toekomst niet nóg meer plastic in zee terechtkomt.

Reacties (0)

Reageren